IMPACT là gì? IMPACT có ý nghĩa như thế nào? - GameDanhBai88

IMPACT là gì? IMPACT có ý nghĩa như thế nào?

Tin Hay

Impact / ˈꞮmpækt / ảnh hưởng, sự va va

tác động hoặc tác động đến ai đó hoặc điều gì đó.

kungfu của một đối tượng va vào một đối tượng khác.

Hiểu rõ về nghĩa “tác động”

Hiểu rõ về nghĩa tác động

Câu chuyện như sau: Thủy Tiên thay mặt đại diện mang tiền quyên góp của phiên bản thân và các mạnh thường quân trong và ngoài nước đi cứu giúp đồng bào đang bị nạn lũ lụt ở miền Trung. Thì impact (ảnh hưởng) đó là số cấm trẻ em nhất có lẽ được giúp đỡ trong vận động suport đồng bào bị nạn lũ lụt ở miền Trung lần này của cô và các mạnh thường quân.

Air bags are designed to soften the impact for crash victims.

(Túi khí được thiết kế theo phong cách để giảm nhẹ ảnh hưởng cho nạn nhân va đụng.)

Impact occurred seconds after the pilot radioed for help.

(ảnh hưởng xảy ra vài giây sau khi phi công phát thanh để được phụ trợ.)

The front coach of the train took the full impact of the crash.

(tập huấn viên phía trước của đoàn tàu đã chịu toàn cục ảnh hưởng của vụ va va.)

Doctor:

The force of impact and how many concussions athletes sustain are factors, but there are also genetic factors that play into things, you have to follow someone for 30 years, and take into account family history of migraines or other problems.

(Bác sĩ:

Lực tác động và số lượng chấn động mà hoạt động viên phải chịu là các yếu tố, nhưng cũng có thể có các yếu tố di truyền tác động đến mọi thứ, bạn cần phải theo dõi ai đó trong 30 năm và cho tới tiền sử gia đình bận bịu chứng đau nửa đầu hoặc các đề tài khác.)

The damage being done in energy is spreading, just getting up every morning and seeing the S&P futures down 1 to 2 percent has a near-term psychological impact and puts some investors into risk-off mode.

(Thiệt hại về năng lượng đang càng ngày càng lan rộng, chỉ việc thức dậy mỗi sáng và thấy chỉ số S&P tương lai giảm 1 đến 2 phần trăm có ảnh hưởng tâm lý ngắn hạn và khiến một số nhà chi tiêu rơi vào chế độ chấp thuận rủi ro.)

The book had an important impact on my thinking. The book packs a wallop.

(Cuốn sách đã có 1 ảnh hưởng cần thiết đến suy xét của mình. Cuốn sách có tác động rất lớn.)

This is embarrassing for Nike, but will have no material impact on the business.

(Điều này thật đáng bần hổ đối và Nike, nhưng sẽ không tác động gì đến vận động buôn bán.)

Hiểu rõ về nghĩa “sự va chạm”

IMPACT is a successful merger of many different science communities that need similar instrumentation and resources. IMPACT is a merger of IMPF and ICAPS, originally conceived as two separate experimental facilities, both with their own development history. In May 2002, the dedicated scientific advisory boards for the IMPF and ICPAS recommended the combination of the two experiments into one ESA research laboratory. Both projects share hardware, space station accommodation and operations, and data processing and downloading functions in common. By consolidating these systems into a single laboratory significant reductions have been made to the overall project cost, by eliminating the duplication of expensive development, manufacturing, and qualification tasks.

(IMPACT là sự hợp nhất thắng lợi của tương đối nhiều mạng xã hội khoa học khác nhau cần các thiết bị và nguồn lực tương tự. IMPACT là sự hợp nhất của IMPF và ICAPS, lúc đầu được hình thành là hai cơ sở thí nghiệm lẻ tẻ, cả hai đều có lịch sử phát triển riêng. Vào tháng 5 năm 2002, các ban cố vấn khoa học giành riêng cho IMPF và ICPAS đã khuyến nghị kết hợp hai thí nghiệm này thành một phòng thí nghiệm nghiên cứu ESA. Cả hai dự án đều nội dung phần cứng, chỗ ở và buổi giao lưu của trạm không gian cũng đúng các tác dụng up date và cài dữ liệu chung. bằng phương pháp hợp nhất các hệ thống này thành một phòng thí nghiệm duy nhất, ngân sách chung của dự án đã giảm đáng chú ý, bằng cách sa thải sự trùng lặp của các nghĩa vụ phát triển, chế tạo và test unique tốn kém.)

Impact in gunnery, the single instantaneous blow or stroke of a body in motion against another either in motion or at rest.

(Sự va đụng trong bắn nhau, một cú đánh hoặc cú đánh tức thời của một khung người đang vận động chống lại một cơ thể khác đang chuyển động hoặc ở trạng thái nghỉ.)

The impact occurred immediately after takeoff.

(Vụ va va xảy ra ngay sau khi cất cánh.)

Viết, dịch, tổng hợp và biên soạn

#Princess Annie

Trên đây là bài viết IMPACT là gì? IMPACT có ý nghĩa như thế nào? cập nhật mới nhất từ thư viện Tin Hay GameDanhBai88. lưu ý mọi thông tin tại gamedanhbai88.com chỉ mang tính chất tham khảo!

Tin liên quan

Bài mới

Thông báo